Bjelčevič, A. (2019). Srbohrvaški asimetrični deseterec v slovenskih prevodih. Colloquium: New Philologies, 3(2), 157–173. doi:10.23963/cnp.2018.3.2.6