Bjelčevič, Aleksander. " Srbohrvaški asimetrični deseterec v slovenskih prevodih" Colloquium: New Philologies [Online], Volume 3 Number 2 (20 January 2019)